Hayat Sigortaları

Hayat Sigortaları


Hayat sigortası, belirli bir prim karşılığında sigortalının sözleşmede belirtilen şartlar içerisinde yaşam kaybına uğraması, kaza geçirmesi veya tehlikeli bir hastalığa yakalanması durumunda sigortalıya ya da sigortalı vasilerine sigorta bedelinin ödenmesini kapsamaktadır. Hayat sigortaları beklenmedik kaza veya vefat durumlarında kişilerin veya ailelerinin hayat standartlarını koruma altına almaktadır.