Hayat Sigortaları


Grup Hayat Sigortası, şirketinizin çalışanlarını ve ailelerini, çalıştıkları dönemde sigortalının sözleşmede belirtilen şartlar içerisinde yaşam kaybına uğraması, kaza geçirmesi veya tehlikeli bir hastalığa yakalanması durumunda sigortalıya ya da sigortalı vasilerine sigorta bedelinin ödenmesini kapsamaktadır. Hayat sigortaları beklenmedik kaza veya vefat durumlarında kişilerin veya ailelerinin hayat standartlarını koruma altına almaktadır.