Mühendislik Sigortaları


İnşaat / Montaj All Risk Sigortası,

İnşaat ve Montaj all risk sigortaları, inşaat veya bir montaj sırasında, inşaata ya da montajı yapılan bir makinaya gelebilecek ve poliçe genel şartlarında istisna edilmeyen ve önceden bilinmeyen, ani ve beklenmedik her türlü hasar için teminat sağlayan bir sigorta türdür.

Makine Kırılması Sigortası;

İmal edilmiş ya da montajı yapılıp deneme dönemi tamamlanmış olan makine ve tesisatın, buhar ve gaz motorlarının, pompaların, hava kompresörlerinin çalışması sırasında hasara uğraması ya da bulundukları yerde dururken, temizlenirken, revizyonları yapılırken ve yerleri değiştirilirken beklenmedik bir etkiyle zarar görmeleri bu sigortayla güvence altına alınır. Ek prim karşılığında, grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör ve sabotaj, ekspres nakliye, fazla mesai, tatil ücretleri ve zamları, makinelerin temel ve kaideleri, hareketli makineler (özellikle iş makineleri) için geniş kasko ek teminatı (çarpma, çarpışma, devrilme, toprak kayması, yangın, yıldırım, deprem, sel vb. teminata dahil edilebilir) da alınabilir.

Elektronik Cihaz Sigortası;

Elektronik makine, tesisat ve bilgi işlem sistemlerini normal çalışır halde iken veya bulundukları yerde temizleme, yer değiştirme, bakım halindeyken, ani ve beklenmedik bir nedene bağlı olarak meydana gelen maddi hasarlara ve depreme karşı teminat veren sigortadır. Bunu yanı sıra, kullanıcıların ihmali, hatası veya kusuru, hırsızlık veya teşebbüsü, hatalı dizayn, elektrik akımı, yangın nedeniyle söndürme, yıkma, kurtarma gibi bir çok eylem ve nedene bağlı hasarlar da teminata dahil edilebilmektedir.

Leasing Sigortası;

Kiralama yolu ile alınan makine ve cihazlarda meydana gelen ani hasarların onarım ve ikame masraflarını karşılar.