Oto Dışı Kaza Sigortası

Oto Dışı Kaza Sigortası


İşveren Mali Sorumluluk;

İşverene bağlı SGK'lı çalışanların, iş yerlerinde yaşayabilecekleri iş kazaları nedeni ile işverenin ödemek zorunda kalabileceği tazminat tutarı poliçede belirtilen limitler kapsamında teminat altına alınır. Bu limitlere olası dava ve avukatlık ücretleri de dahildir.

Emniyeti Suistimal;

Para ve/veya para ile ölçülebilen bir değerin, sigortalının çalışanlarının kendilerine emanet edilen para ve kıymetli evraka bu güveni kötüye kullanarak verecekleri zarar, kayıp ve hasarı güvence altına almaktadır.

Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet;

Sigortalının poliçe üzerinde belirtmiş olduğu adreste, yürüttüğü ticari faaliyeti esnasında, üçüncü şahısların yaşayabilecekleri maddi ve bedeni zararlarının sigortalının hukuki sorumluluğu çerçevesinde ve poliçede belirtilen limitler dâhilinde teminat altına alınmasıdır.

Mesleki Sorumluluk Sigortası;

Sigortalının poliçede belirtilmiş olan mesleki faaliyetini gerçekleştirmesi sırasında, mesleğini hatalı veya eksik yapması nedeniyle, 3. şahısların yaşayabilecekleri maddi ve bedeni zararlarının poliçe üzerinde belirtilen limitler dâhilinde teminat altına alınmasıdır.

Taşınan Kıymetin Hırsızlığı Sigortası;

Sigortalı işletmenin personeli tarafından taşınacak para ve kıymetleri teminat altına alan sigorta türü olup, aşağıdaki halleri teminat altına almaktadır;
Üçüncü kişiler tarafından silahla tehdit veya tecavüz veya zor kullanmak suretiyle meydana gelen gasp ve hırsızlıklar,
herhangi bir araç ile nakli sırasında aracın kazaya uğraması veya yanması neticesinde meydana gelecek kayıp ve hırsızlıklar,
nakil esnasında diğer sebepler neticesinde meydana gelebilecek kayıplar bu hallerin yanı sıra aşağıdaki ek teminatlarla da genişletilebilmektedir.

Ferdi Kaza Sigortası;

Poliçe müddeti içinde maruz kalınabilecek ani ve beklenmedik kazalar nedeni ile ölüm ve sürekli sakat kalma durumlarında tazminat ödemesi yolu ile teminat sağlayan bir sigorta türüdür. İsteğe bağlı olarak tedavi ek teminatı poliçeye ek prim ile ilave edilebilir. Ferdi Kaza Poliçesi Teminatı, 24 saat, dünyanın her yerinde geçerlidir.