Yangın ve Hırsızlık Sigortası

Yangın ve Hırsızlık Sigortası


Poliçenizde belirttiğiniz mevcut mal varlıklarınızın yangın, yıldırım, hırsızlık, infilak, sel ve su baskını gibi beklenmedik durumların gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkacak olan zararları karşılar.

Ek Teminatlar;

Hırsızlık, sel ve su baskını, terör, grev, lokavt, kötü niyetli hareketler, dahili su, fırtına, yer kayması, taşıt çarpması, kar ağırlığı, kasa yangın ve hırsızlık, yangın infilak mali sorumluluk, cam kırılması, deprem riskine karşı güvence sağlar.

Kâr Kaybı Sigortaları;

Hasar nedeni ile oluşan işin durmasından doğacak kayıpları (ciro düşmesi, masraf artışı vb.) kâr kaybı sigortası karşılar.

Fine Arts Sigortası;

Fine Arts Sigortası klasik anlamda yangın ve hırsızlık poliçelerinin sağladığı korumayı genişletip all risk bazında sanat değeri olan mal varlığı için bir paket sigorta teminatı sağlamaktadır.